การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 1

[:th]51570541_1459582067509849_7748250211780132864_o[:]
Admin Suppawat

 

โครงการอบรม ” การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะที่ 1 เรื่องการปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณและระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถบริการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment