โครงการปรับปรุงหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

[:th]51762761_1465210930280296_7047382635076648960_n[:]
Admin Suppawat

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ห้องประชุม อินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment