การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษา

[:th]51794201_1464487453685977_5820183042634809344_n[:]
Admin Suppawat

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment