โครงการอบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร” ระยะที่ 1 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[:th]51987074_2182084131880152_2730307269798395904_n[:]
Admin Suppawat

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร” ระยะที่ 1 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การตรวจสอบพัสดุประจำปี และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่หลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ได้รับเกียรติจาก คุณธนรักษ์ สอนทอง หัวหน้าฝ่ายพัสดุกลาง คุณธารทิพย์ พัฒน์แช่ม นักวิชาการพัสดุ และคุณกานดา มีชัย นักวิชาการพัสดุ เป็นวิทยากร

Leave us a Comment