ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14

[:th]IMG_1812[:]
Admin Suppawat

พิธีเปิดการเเข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment