โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน”

[:th]IMG_1934 – Copy[:]
Admin Suppawat

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน” โดย ผอ. กองคลังและทีมงาน วันที่ 1 มีนาคม 2562 ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment