ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย

[:th]IMG_2063[:]
Admin Suppawat

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา o๙.oo น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment