การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอศิลป์ศรีวิชัย

[:th]IMG_2082[:]
Admin Suppawat

 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหอศิลป์ศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment