โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาหัวข้อ “Technology will change the world” 

[:th]53608562_1485459521588770_7271838107001946112_o[:]
Admin Suppawat

โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาหัวข้อ “Technology will change the world”
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment