การประชุมจัดทำร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา

[:th]54730208_274405830126740_2830067295521341440_n[:]
Admin Suppawat

 

การประชุมจัดทำร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment