โครงการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาพุทธทาส ศาสนา ปรัชญา

[:th]55576275_1494403030694419_6989242783777161216_o[:]
Admin Suppawat

โครงการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาพุทธทาส ศาสนา ปรัชญา ( กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร ) วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุม อินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment