โครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตร2561

[:th]54798268_2190940750992930_6580285463959961600_n[:]
Admin Suppawat

โครงการสัมนา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2561  วันที่ 27 มีนาคม  2562

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment