ค่ายเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนทักษะการทำงานพัฒนา

[:th]56505433_318732258789107_61798441881174016_n[:]
Admin Suppawat

โครงการเตรียมฝึก และฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน พร้อมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมค่ายเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนทักษะการทำงานพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพทางด้านการพัฒนาชุมชน 2561 ระหว่างวันที่ วันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

[envira-gallery id=”9150″

Leave us a Comment