สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา และรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

[:th]IMG_3076[:]
Admin Suppawat

 

สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา และรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment