ประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”

[:th]58717951_1521619327972789_5860901273926107136_o[:]
Admin Suppawat

 

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้ KM คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างวันที่13-15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จังหวัดพังงา และประชุมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562

Leave us a Comment