เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน วิทยากรศิษย์เก่าพัฒนาชุมชน มรส.จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

[:th]61653716_10157269714859376_3531074454366978048_n[:]
Admin Suppawat

 

โครงการ ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือนและชุมชน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มรส. วิทยากรศิษย์เก่าพัฒนาชุมชน มรส.จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ทุ่งสง และทีมงาน ณ บ้านนิคม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment