แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร เพิ่มศักยภาพยกคุณภาพมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีบุคลากรสนับสนุน

[:th]62497837_1246472415508636_8533045761594621952_o[:]
Admin Suppawat

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ ยกคุณภาพมาตรฐานเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีบุคลากรสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

Leave us a Comment