คณะมนุษยศาสตร์ ฯอบรมโครงการ การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

[:th]64248330_1851600718274916_9204652426190127104_n[:]
Admin Suppawat

 

ด้วยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมโครงการ การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา ในวันที่จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -16.30 ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

Leave us a Comment