เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย จัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษา

[:th]64324246_1257322704423607_2916491134257594368_o[:]
Admin Suppawat

โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัย”
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment