โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดวัฒนธรรมทางอาหารท้องถิ่น ชุมชนแหลมโพธิ์

[:th]S__117751814[:]
Admin Suppawat

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดวัฒนธรรมทางอาหารท้องถิ่น วันที่ 11 และ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment