สาขาวิชาดนตรีสากลจัด”โครงการสัมมนาวิชาการทางดนตรี” ณ ห้องประชุมอินทนิล

[:th]Music Seminar[:]
Admin Suppawat

สาขาวิชาดนตรีสากล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

“โครงการสัมมนาวิชาการทางดนตรี” วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

 

 

Leave us a Comment