โครงการเสวนาการจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

[:th]IMG_6395[:]
Admin Suppawat

 

โครงการเสวนาการจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เรื่องโลกของอาชีพด้านการจัดการทางวัฒนธรรม และการพัฒนาตนในรั้วมหาวิทยาลัย โดยวิทยากร คุณชรินกร อ่ำศรี และคุณญาตาวี ยกสวัสดิ์

 

Leave us a Comment