โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

[:th]IMG_6375[:]
Admin Suppawat

วันนี้ (27 มิถุนายน 2562 ) สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความประสงค์จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ในวันที่ ๒๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในเพื่อการ    ขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ทางด้านภาษาจีนและเพื่อสร้างพื้นฐานการเขียนบทความวิชาการ ให้แก่บุคลากรของสาขาวิชาทางภาษาจีนและเป็นการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการของอาจารย์วิชาเอกภาษาจีนให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

Leave us a Comment