โครงการบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

[:th]IMG_7669[:]
Admin Suppawat

โครงการบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาโดย ผศ.รัฐสภา แก่นแก้ว
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment