สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ พี่ชวนน้องปลูกผัก ทำแปลงผักปลอดสารพิษ

[:th]65391819_10157329437044376_2487912625715806208_n[:]
Admin Suppawat

 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ พี่ชวนน้องปลูกผัก ทำแปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพึ่งตนเองต่อไปในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง CD @sru

 

Blog Attachment

Leave us a Comment