ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

[:th]IMG_7763[:]
Admin Suppawat

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) รศ.อาหวัง ล่านุ้ย ประธาน พร้อมด้วย ผศ.สมทรง นุ่มนวล กรรมการ และผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม กรรมการและเลขานุการร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาชุมชน  

 

Leave us a Comment