ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน

[:th]IMG_7748[:]
Admin Suppawat

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รศ.ปราณี เพชรแก้วประธาน พร้อมด้วย ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ และ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ ร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน  ณ ห้องสาขาวิชาภาษาจีน   

 

Leave us a Comment