ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

[:th]IMG_7799[:]
Admin Suppawat

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รศ.ดร.จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ ประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร กรรมการ และ ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม กรรมการและเลขานุการ ร่วมกันประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Leave us a Comment