คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดโมกขธรรมมาราม (วัดดอนเกลี้ยง)

[:th]66783776_2325453234218279_7640892685263306752_n[:]
Admin Suppawat

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ(ในปีนี้ตรงกับวันที่ 17 กรกฏาคม 2562) และเมื่อวันเข้าพรรษามาถึง สิ่งที่ชาวพุทธจะยืดถือปฏิบัติ นั่นก็คือ การถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝนในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วัดโมกขธรรมมาราม (วัดดอนเกลี้ยง) ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธี และอาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ นักศึกษา​ ร่วมสืบสานประเพณี ในส่วนของกิจกรรมได้มีการเวียนเทียนรอบวัด ก่อนทำการถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งจตุปัจจัย ซึ่งได้ถือว่า เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และสืบสานพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 

Leave us a Comment