ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

[:th]UOB Painting  humansru[:]
Admin Suppawat

ธนาคารยูโอบี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาและwork shop ในโครงการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10

แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะ จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ สู่เวทีระดับอาเซียนกับศิลปินรุ่นพี่

และสนุกไปกับกิจกรรมwork shop  ที่ให้ทุกคนได้สร้างสรรค์งานศิลป์ จากสิ่งรอบตัว  วันศุกร์  ที่ 19 กรกฏาคม 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ในกิจกรรมดังดล่าวได้มีนักศึกษาเข้าร่วมได้แก่นักศึกษาสาขาจิตรกรรมและนักศึกษาสาขาศิลปกรรมคณะครุศาสตร์ พร้อมได้ปฏิบัติ work shop ไปพร้อมๆกัน

Leave us a Comment