คณะมนุษยศาสตร์ฯประชุมแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

[:th]IMG_8096[:]
Admin Suppawat

การประชุมวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์  ที่ 19  กรกฏาคม 2562

เวลา 15.00-16.30  น.  ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment