โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต-นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี2561

[:th]IMG_8138[:]
Admin Suppawat

 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต-นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ประจำปี2561

วิทยากร โดย คุณพัชรินทร์ เตี่ยมังกรพันธุ์ และคณะ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา08.30-16.30น. ณ ห้องราชพฤกษณ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment