ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

[:th]IMG_8241[:]
Admin Suppawat

ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องอินทนิล สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment