ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_7882
Admin Suppawat

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาระพิเศษ  วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินทนิล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment