สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิด course เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

67685545_361394991221510_3780015899918991360_n
Admin Suppawat

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิด course เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในรายวิชา SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน โดย อ.กชพรรณ นุ่นสังข์

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://thaimooc.org/ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมนี้

#พิเศษ สำหรับนักศึกษา มรส. ที่เรียนจบและได้ประกาศนียบัตร จะได้กิจกรรมฐาน 3 ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อรับกิจกรรมที่ศูนย์คอม

#เรียนฟรี

#เรียนจบได้ประกาศนียบัตร

Blog Attachment

Leave us a Comment