สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิด course เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

69276037_369314133762929_7033792160256229376_n
Admin Suppawat

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิด course เรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC ในรายวิชา SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน โดย อ.กชพรรณ นุ่นสังข์

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://thaimooc.org/ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมนี้

#พิเศษ สำหรับนักศึกษา มรส. ที่เรียนจบและได้ประกาศนียบัตร จะได้กิจกรรมฐาน 3 ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อรับกิจกรรมที่ศูนย์คอม

#เรียนฟรี

#เรียนจบได้ประกาศนียบัตร

สมัครเรียนได้ที่ : https://www.thaimooc.org
📌 รหัสวิชา SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน
📣 เปิดระบบ Enroll ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment