นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมหารือ คณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น ในการจัดโครงการศิลปะและดนตรีบำบัด

IMG_8507
Admin Suppawat

วันจันทร์  ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมหารือคณบดี ดร.พิชัย สุขวุ่น ในการจัดโครงการศิลปะและดนตรีบำบัดให้แก่นักเรียนนักศึกษา เวลา 9.30 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment