การนำเสนอผลงานโดยนักศึกษาภาค กศบท ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

IMG_8179
Admin Suppawat

การนำเสนอผลงานรายวิชา การพัฒนาการบริหาร สู่การยกระดับคุณภาพท้องถิ่น

โดยนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาค กศบท ชั้นปีที่2

ภาคเรียนที่ 3/2561

ส.ฎ. 2007.162 ร.ป.ศ.

ส.ฎ. 2008.162 ร.ป.ศ.

รายวิชา ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

 

Leave us a Comment