ประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_8406
Admin Suppawat

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562

ณ ห้องอินทนิล  ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

Leave us a Comment