สัปดาห์วิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2562” ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562

69365169_659818721206354_8229614001533747200_o
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วย และในงานมีการแสดงนิทรรศการของ 13 สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การประกวดแข่งขันทางวิชาการซึ่งจัดโดยสาขาวิชาต่างๆ และการเสวนาเรื่อง “พื้นที่ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในกระทรวงอุดมศึกษาฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก ดร.อุทัย ดุลยเกษม ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ และอ.อมร หวังอัครางกูร เป็นวิทยากรเสวนา

 

Leave us a Comment