คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด”นิทรรศการศิลปคณาจารย์” ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

69131647_661107097744183_6402654030438334464_o
Admin Suppawat

สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดนิทรรศการศิลปคณาจารย์

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 28 กันยายน 2562 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ หอศิลป์ศรีวิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
https://www.youtube.com/watch?v=Smjf28wV6gw&t=1519s

Leave us a Comment