การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

IMG_8607
Admin Suppawat

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ ทีมสามทหารเสือว้าว

นายณัฐพงษ์ สุทธารัตน์

นายสิทธิศักดิ์ ไกรสินธุ์

นายธรรมมาท โชคราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทีม Formula One

นางสาวเสาวนีย์ ไตรรัตน์

นางสาวกาญจนา แป้นหนูมาศ

นางสาวกนกวรรณ มะลิเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมศิษย์หลวงปู่เค็ม

นางสาวเปรมฤดี พลไชย

นางสาวกาญจนา พุ่มแก้ว

นายเริงกมล พัฒฉิม

Leave us a Comment