สาขาภาษาอังกฤษ มรส. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ”

IMG_7901
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพ”  โดยวิทยากร คุณกนกรัตน์ ศรียาภัย  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Leave us a Comment