ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

70239936_1633988256738024_9005846155359158272_n
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

1. นางศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (รหัส 7401) สาขาวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา (รหัส 740101) อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม (รหัส 740105) อนุสาขาวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยา (รหัส 740101) อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม (รหัส 740105)

2. นางสาวกฤษมาศ พันธุ์มูสิก พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รหัส 7104)

Leave us a Comment