นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรส.ร่วมใจจัดสื่อสร้างสรรค์​ ( BBL)​ให้น้อง

70753397_528485017927944_6542061221393203200_n
Admin Suppawat

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์อยับ ซาดัดคาน อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า ได้รับการประสานงานเรื่องการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของงานด้านอาสาสมัคร มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ Brain-Based Learning หรือที่เรียกคำย่อว่า BBL ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองในเด็กแต่ละคน ด้วยแรงกระตุ้นที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน อีกด้วย

ด้านนายนัฏฐภัทร บุญทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ของนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นกลุ่มเล็กๆ ที่รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่ากิจกรรมจิตอาสาจะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต ประสบการณ์ และการเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ทำประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชน อีกด้วย ถือเป็นเรื่องที่ดี และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี

 

Leave us a Comment