โครงการ SRU Rajabhat camping 2020

IMG_0706
Admin Suppawat

วันนี้ ( 9  ตุลาคม 2562 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานีได้จัดโครงการ SRU Rajabhat camping 2020 เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักเรียนในด้านการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ต้องการศึกษา และการเรียนรู้วิถีชีวิตของนักศึกษาจากการทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่าย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น ได้ขึ้นบนเวทีพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แนะนำคณะผู้บริหาร รวมไปถึงสาขาและหลักสูตรต่างๆภายในโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยโครงการนี้ มีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน

Leave us a Comment