การสอบสัมภาษณ์ SRU RaJabhat Camping ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

IMG_8188
Admin Suppawat

วันนี้ (11  ตุลาคม  2562 )คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการ สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโครงการ SRU Rajabhat Camping 2020   ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment