กิจกรรมโครงการ Rajabhat Camping 2020 16-18 ตุลาคม รอบ 2

Admin Suppawat

วันนี้ 16  ตุลาคม 2562 ในช่วงบ่าย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พิชัย  สุขวุ่น ได้ขึ้นบนเวทีพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แนะนำคณะผู้บริหาร รวมไปถึงสาขาและหลักสูตรต่างๆภายในโครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกิจกรรมโครงการ Rajabhat Camping 2020 16-18 ตุลาคม รอบ 2

 

Leave us a Comment