คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งนักศึกษาและบุคลากร “ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม

IMG_8391
Admin Suppawat

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 บุคลากรและอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ดีเจวิทยุ และประชาชนทั่วไป ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

Leave us a Comment