ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิษา ติคำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

72601773_522996335190215_4460171104211697664_n
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิษา ติคำ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (รหัส 6110) อนุสาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (รหัส 611003) การพัฒนาสังคม (รหัส 611005) การพัฒนาชุมชน (รหัส 611006) และการจัดการชุมชนหรือการจัดการชุมชนและวัฒนธรรม (รหัส 611012)

Leave us a Comment