ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

74492517_1377273312428545_7719072072281882624_o
Admin Suppawat

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดประชุมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาแผนงานวิจัยจากนักวิจัย ตลอดจนระดมความคิดในการพัฒนาแผนงานวิจัยร่วมกัน และเพื่อให้นักวิจัยมีความพร้อมในการเตรียมขอรับงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2564 ต่อไป

Leave us a Comment